kpa
Hotel Intecontinental Ljubljana 5*
Modri kvadrat (Davčni urad RS)
Eurocenter Bavarski dvor
Zeleni trikotnik (Carinska uprava RS)
Poslovna stavba NLB - Šmartinska 130 (Emona)
Poslovna stavba TR/3
POP TV
City hotel (prenova)
Poslovni objekt Meksiko
Parkirna hiša Šentpeter
Parkirna hiša Meksiko