4. 1. 2018

Sporočamo Vam, da se je družba ENERGOMONT montažno podjetje d.d. Ljubljana, Pot k sejmišču 26, 1231 Ljubljana-Črnuče, statusno preoblikovala iz delniške družbe (d.d.) v družbo z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) z imenom ENERGOMONT montažno podjetje d.o.o. Ljubljana. Sprememba je bila vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani št. Srg. 2017/53399 z dnem 04.01.2018 in velja od tega dne dalje.

Vsi ostali podatki družbe ostanejo nespremenjeni.

4. 1. 2018

Prosto delovno mesto operativni vodja projektov:

UNIVERZITETNI DIPLOMIRANI INŽENIR ELEKTROTEHNIKE

Zaželjen strokovni izpit na IZS

Redna zaposlitev za nedoločen čas (trimesečna poskusna doba)

Prijave pošljite na: info@energomont.si do 31. 1. 2018