kpa
NLB d.d. (poslovna stavba)
NLB - Šmartinska 132, Ljubljana
SKB banka (poslovna stavba)
Ljubljanska borza
Deželna banka Slovenije (poslovna stavba)
Abanka Vipa (poslovna stavba)
Unicredit Bank (poslovalnice)
Probanka (Slovenska c. 54, Ljubljana)
Klirinško depotna družba